Блог з публічних закупівель

Пролонгація договорів на наступний рік

Пролонгація договорів на наступний рік

Пролонгація договору — це продовження строку дії договору на тих самих умовах і на такий самий строк, який попередньо був визначений сторонами. Пролонгація відбувається шляхом укладення спеціальної угоди чи доповнення або ж автоматично, в порядку, передбаченому самим договором. Пролонгація договору може бути автоматичною в разі, якщо це передбачено договором і жодна зі сторін не висловила бажання його розірвати. Неавтоматична пролонгація, відповідно, може оформлятися окремою угодою. За загальним правилом цивільного законодавства, дію договору можна продовжити, якщо термін його дії не закінчився.

Пролонгація стосується не тільки строку дії договору, а й предмета закупівлі (обсягу / кількості, номенклатури), вартості договору тощо.

У випадку, коли замовник укладає договори щодо предметів закупівель, на які дія Закону не поширюється, пролонгація буде відбуватись відповідно до умов, зазначених у самому договорі.


Нагадаємо предмети закупівель, на які дія Закону не поширюється:
  • частина 5 статті 3 Закону: трудові контракти, закупівля предметів, що становлять державну таємницю, придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна, розроблення та виготовлення момент, банкнот, медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій тощо;
  • частина 6 статті 3 Закону: якщо предмети закупівлі із цього переліку закуповують замовники, що діють в окремих сферах господарювання.

А ось якщо йдеться про предмети закупівлі, на які поширюється дія Закону, тут уже виникають деякі правові нюанси застосування автоматичної пролонгації.
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі — Закон) договір про закупівлю — господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Частиною 4 статті 41 Закону передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції / пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Згідно з частиною 5 статті 41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених пунктами 1–8 частини 5 статті 41 Закону.
Аналізуючи випадки, визначені пунктами 1–8 частини 5 статті 41 Закону, доходимо висновку, що дія договору про закупівлю може бути продовжена у випадках, визначених пунктами 4, 8 частини 5 статті 41 Закону. Водночас договір, укладений за результатами процедури закупівлі, не може бути автоматично пролонгований на наступний рік.

Якщо замовник укладає договір без застосування положень Закону, вимоги частини 5 статті 41 Закону на нього не поширюються. Та це не свідчить про можливість сторін автоматично пролонговувати договір на наступний рік.

У разі придбання товарів, робіт і послуг без використання електронної системи, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена статтею 3 Закону, та дотримання замовником принципів здійснення публічних закупівель останній може розглянути питання застосування умови автоматичної пролонгації договору на наступний рік, хоча тоді замовник ризикує суттєво перебільшити річну порогову суму закупівлі.

Висновки:
  1. Договір про закупівлю, укладений за результатами процедури закупівлі та спрощеної закупівлі, не може бути автоматично пролонгований на наступний рік.
  2. Замовник може розглянути питання автоматичної пролонгації договору у випадку, якщо договір був укладений без використання електронної системи закупівель, якщо будуть дотримані вимоги Закону, які стосуються вартісних меж.
  3. У випадку, коли замовник укладає договори щодо предметів закупівель, на які дія Закону не поширюється, пролонгація буде відбуватись відповідно до умов, зазначених у самому договорі.