Блог з публічних закупівель

Чи буде вважатися порушенням, якщо замовник, проводячи, наприклад, закупівлю певних послуг, класифікує таку послугу за Єдиним закупівельним словником як робота?

Чи буде вважатися порушенням, якщо замовник, проводячи, наприклад, закупівлю певних послуг, класифікує таку послугу за Єдиним закупівельним словником як робота?

У першу чергу пропонуємо розібратись із тим, як замовник визначає предмет закупівлі. У визначенні предмета закупівлі замовник керується передусім Законом  України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), відповідно до якого предмет закупівлі — це товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) (пункт 22 частини 1 статті 1).


При цьому Закон додає, що предмет закупівлі визначається замовником у Порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.
Порядок, встановлений Уповноваженим органом, на який посилається Закон, це «Порядок визначення предмета закупівлі», затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі — Порядок), — наразі саме він є актуальним для замовника.
Єдиний закупівельний словник, який також згадується попередньо в Законі, — це національний класифікатор України (Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015), який затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1749 від 23.12.2015.

Отже, для визначення предмета закупівлі нам потрібно врахувати вимоги Закону та Порядку та застосувати код ДК із закупівельного словника.
Поєднуючи вимоги Закону та Порядку, у першу чергу замовнику необхідно віднести свій предмет закупівлі до товару, роботи або послуг. При цьому враховуйте, що хоча Єдиний закупівельний словник і призначений для публічних закупівель, сфера його застосування значно ширша. Назви продукції, послуг або робіт у цьому словникові не завжди ідеально точно співпадають із відповідною термінологією, яку замовник використовує, керуючись Законом та Порядком. Саме тому нерідко, визначаючи свій предмет закупівлі як «послугу», замовник не знаходить максимально точної назви цієї послуги в словнику, ба більше, така послуга може відображатися в закупівельному словнику як «робота» та навпаки.

Тобто словник — це лише стандартизований класифікатор, і визначати предмет закупівлі на основі Єдиного закупівельного словника неприпустимо, тому що саме для визначення у замовника є Закон та відповідний Порядок. Але визначити коди ДК замовнику потрібно, і потрібно робити це так, щоб не поділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування Закону.
Розглянемо на декількох прикладах:
Приклад 1.
Замовнику потрібно провести закупівлю на послуги з поточного ремонту даху. Поточний ремонт, відповідно до частини 1 пункту 21 статті 1 Закону, визначається замовником як послуга, але водночас максимально підходящий код у словнику буде «45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи». Незважаючи на те що в класифікаторі цей предмет закупівлі використовує термін «роботи», замовник все-таки буде закуповувати послуги, але з використанням коду ДК «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Приклад 2.
Другий приклад, навпаки, протилежний першому. Замовник здійснює закупівлю з розроблення проєктної документації на об’єкт будівництва для закупівлі робіт. Однак, звернувшись до закупівельного словника, ми бачимо, що найбільш підходящий код ДК до даного предмета закупівлі звучить як «71320000-7: Послуги з інженерного проектування». І тут, знову ж таки, незважаючи на те, що в класифікаторі цей предмет закупівлі використовує термін «послуги», замовник у даному випадку все ж буде закуповувати роботи, але з використанням коду ДК «Послуги з інженерного проектування».
Таким чином, робимо висновок, що під час визначення предмета закупівлі, а також його номенклатури потрібно в першу чергу керуватися Законом та Порядком, а коди ДК підбирати таким чином, щоб вони відповідали суті того предмета, який ви закуповуєте. Порушень в цьому випадку немає.

А от якщо замовник у визначенні предмета закупівлі буде відштовхуватися від термінології закупівельного словника, є ризик неправильно визначити вид закупівлі, адже не все, що в словникові відображається як «роботи», є роботами у розумінні Закону «Про публічні закупівлі» і навпаки.