Блог з публічних закупівель

Які додаткові документи потрібно отримати від переможця спрощеної закупівлі замовнику

Які додаткові документи потрібно отримати від переможця спрощеної закупівлі замовнику

Документи переможця спрощеної закупівлі відповідно до статті 41

Частиною 2 статті 41 Закону передбачено, що переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:


По-перше, відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.
У даному випадку йдеться про особу, яка буде підписувати договір про закупівлю з боку переможця. Наприклад, такою особою може бути генеральний директор переможця. У цьому разі переможець може надати замовникові протокол загальних зборів про обрання генерального директора та наказ про призначення генерального директора, щоб виконати вказану вимогу Закону. У свою чергу замовник може встановити конкретні вимоги щодо форми документів, якими буде підтверджено право підписання договору про закупівлю.
По-друге, копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності.
При цьому переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю буде надавати ліцензії або документи дозвільного характеру лише за умови, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.
Тобто, якщо діяльність переможця не потребує дозвільних документів та / або ліцензії, то такий переможець під час укладання договору про закупівлю буде надавати лише документи про право підписання договору про закупівлю.

Документи щодо надання забезпечення виконання договору

Ще однин документ, який потрібно отримати від переможця спрощеної закупівлі замовнику, пов’язаний із вимогою замовника щодо надання забезпечення виконання договору про закупівлю.
Відповідно до пункту 12 частини 3 статті 14 Закону в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі обов’язково зазначаються: розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати). Таким чином, у спрощеній закупівлі, як і в процедурах закупівлі, у замовника є можливість вимагати від переможця до підписання договору про закупівлю забезпечення виконання договору про закупівлю.
Забезпечення виконання договору про закупівлю — надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю (пункт 9 частини 1 статті 1 Закону).
Відповідно до статті 27 Закону замовник має право вимагати від переможця спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.
Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. 

Отже, замовнику також потрібно отримати від переможця спрощеної закупівлі до укладання договору документ, що підтвердить внесення забезпечення виконання такого договору у тій формі, у якій замовник вимагав його надати в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.