Блог з публічних закупівель

Нотаріальне посвідчення договорів у разі встановлення кваліфікаційного критерію «наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»

Нотаріальне посвідчення договорів у разі встановлення кваліфікаційного критерію «наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»


Пунктом 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено обов’язок замовника зазначити в тендерній документації, зокрема, такі відомості: один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям.
Під час встановлення одного з таких критеріїв, а саме -  «наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» замовник може упустити важливий нюанс, який стосується документів на підтвердження даного кваліфікаційного критерію. Саме цьому і присвячена дана стаття.

Закон не містить вимог до способу документального підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям. Замовник самостійно визначає кваліфікаційні критерії з тих, що передбачені статтею 16 Закону, та вказує у тендерній документації інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям.

Якщо замовник обрав критерій щодо наявності обладнання, матеріально технічної бази та технологій, він може зазначити, що учасник має надати документи, що підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою (копії договорів, на підставі яких учасник користується обладнанням чи матеріально-технічною базою).
У цьому випадку замовник, оцінюючи відповідні документи, має спиратись не лише на Закон України «Про публічні закупівлі», а й на Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), зокрема, щодо таких нюансів:
  • договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню відповідно до частини 2 статті 799 ЦКУ;
  • у разі недодержання сторонами вимоги Закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним і, відповідно, недійсним з моменту його вчинення, та таким, що не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю (відповідно до статті 220 ЦКУ, частини 1 статті 236 ЦКУ та частин 1, 4 статті 216 ЦКУ).

Отже, у випадку, коли на підтвердження такого кваліфікаційного критерію, як наявність матеріально-технічної бази, учасник надає договір, на підставі якого останній користується матеріально-технічною базою, зокрема транспортним засобом за договором найму транспортного засобу за участю фізичної особи, такий договір обов’язково має бути посвідчений нотаріально.

У випадку, коли таке нотаріальне посвідчення відсутнє, ми можемо говорити про те, що таким учасником не підтверджено права користування транспортним засобом.