Блог з публічних закупівель

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю


Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» забезпечення виконання договору про закупівлю — надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю.
Забезпечення виконання договору про закупівлю надається з метою забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю та не забезпечує виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції.
Відповідно до статті 546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.


Договором або Законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання. Тобто ЦК України встановлює сім основних видів забезпечення виконання зобов’язань, але цей перелік не є вичерпним: інші різновиди можуть бути передбачені будь-яким іншим законом або ж сторонами договору. Законом України «Про публічні закупівлі» законодавець надав право замовникові самостійно визначатися, у межах правового поля, з видами забезпечення виконання договірних зобов’язань.
Необхідною умовою застосування забезпечення договірних зобов’язань при здійсненні публічних закупівель відповідно до пункту 15 частини другої статті 22 Закону «Про публічні закупівлі» є включення до тендерної документації інформації про розмір, вид, строки та умови надання, умови про повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю.

Розмір такого забезпечення не може перевищувати 5 відсотків вартості договору, при цьому внесення забезпечення виконання договірних зобов’язань повинно бути здійснено не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

З вказаної вимоги питання забезпечення виконання договірних зобов’язань фактично зводиться до використання у сфері публічних закупівель лише тих видів забезпечення, які можуть бути сплаченими (внесеними, гарантованими до сплати) на дату укладення договору.

Отже, не можуть бути застосовані для забезпечення виконання договірних зобов’язань у сфері публічних закупівель такі види забезпечення:
  • Неустойка, так як вона не може бути внесена не пізніше дати укладення договору про закупівлю, зважаючи на те, що її застосування прив’язане до виконання зобов’язань контрагента за договором;
  • Порука, так як порукою може забезпечуватись лише дійсне зобов’язання боржника. Разом з тим на дату підписання договору про закупівлю зобов’язань боржника ще не виникло;
  • Застава, так як нею може бути забезпечена лише дійсна вимога, яка виникає на підставі вже укладеного договору;
  • Завдаток, так як завдатком є грошова сума або рухоме майно, яке видає боржник кредиторові за належні з нього за договором платежі, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання, використання даного виду забезпечення в публічних закупівлях неможливе.

Отже, на сьогодні єдиний вид забезпечення виконання договірних зобов’язань, який може бути використаним у публічних закупівлях – це гарантія. Забезпечення у вигляді гарантії відповідає вимогам, установленим статтею 26 Закону України «Про публічні закупівлі».