Блог з публічних закупівель

Декілька еквівалентних товарів у тендерній пропозиції учасника

Декілька еквівалентних товарів у тендерній пропозиції учасника


Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) у тендерній документації замовник обов’язково зазначає інформацію, зокрема, про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію.

Вимоги щодо технічної специфікації, маркувань, сертифікатів, протоколів випробувань та інших засобів підтвердження відповідності визначені в іншій статті Закону — у частинах 3–5 статті 23 Закону. Зокрема, у наведеній статті законодавець зазначає, що вираз «або еквівалент» може додаватися замовником у тендерній документації в таких випадках:
  • у разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».
  • у разі якщо в технічній специфікації є обґрунтоване та необхідне посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, воно повинно містити вираз «або еквівалент».
Якщо в замовника є обґрунтована необхідність встановити у тендерній документації, наприклад, конкретну марку товару, на виконання вимог Закону замовник обов’язково додає інформацію про те, що приймаються тендерні пропозиції з еквівалентним товаром.
Це може створити ситуацію, коли учасник при підготовці тендерних пропозицій може запропонувати замовнику декілька варіантів предмета закупівлі на вибір у складі однієї тендерної пропозиції.
Наприклад, учасник у складі своєї тендерної пропозиції подає замовникові товар тієї конкретної марки, на яку посилався замовник, і одночасно ще декілька еквівалентних товарів інших марок.
Такими діями учасник порушує вимогу Закону, де зазначено, що кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

Що робити замовнику?

На перший погляд може здатися, що таке формулювання в тендерній пропозиції учасника — це однозначна підстава для відхилення його тендерної пропозиції, враховуючи норми частини 2 статті 26 Закону, яка передбачає, що кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію / пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота)). Але в замовника є вичерпний перелік підстав, за умови яких він відхиляє тендерні пропозиції відповідно до статті 31 Закону.
Готуючи тендерну документацію, керуючись вимогою Закону, слід зазначити про те, що кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.
У тендерній документації слід зрозуміло формулювати вимоги, які дають пояснення учаснику, що має бути запропоновано конкретний предмет та подано єдину тендерну пропозицію (як за кількістю, так і по суті).
І тільки в цьому випадку замовник буде мати підставу для відхилення тендерних пропозицій учасника, який, порушуючи вимоги Закону, подав більше однієї тендерної пропозиції на тендер, оскільки такі тендерні пропозиції, подані тим самим учасником, не відповідатимуть вимозі, установленій у тендерній документації та Законі.
У цьому разі підставою для відхилення є пункт 1 частини 1 статті 31 Закону, а саме: підстава, коли замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Тому якщо тендерна документація не містила такої вимоги, замовник змушений відмінити такий тендер, оскільки статтею 32 Закону встановлено, що замовник відміняє тендер у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.