Блог з публічних закупівель

Розірвання договору про закупівлю з вини учасника як підстава для проведення закупівлі

Розірвання договору про закупівлю з вини учасника як підстава для проведення закупівлі


Пунктом 3 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено, що замовник може не проводити спрощену закупівлю, якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.

Аналогічно Закон встановлює одну з підстав для проведення переговорної процедури закупівлі. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону вона може бути застосована, якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.


Для застосування цих норм є декілька умов:
  • вони можуть бути застосовані тільки після розірвання договору про закупівлю. Тобто саме коли договір про закупівлю розірваний і повністю припинив свою дію;
  • для застосування обох підстав потрібно, щоб було заплановано чи оголошено проведення тендеру. Тендер — це здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу;
  • обсяг закупівлі визначається у сумі, що має не перевищувати 20 % суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Тобто від суми договору про закупівлю з урахуванням усіх змін;
  • договір має бути розірваний з вини учасника.


На цьому моменті зупинимось детальніше. Розглянемо випадки, коли вина учасника вважатиметься доведеною.
  1. Сторони укладають додаткову угоду про розірвання договору, проте в тексті такої угоди передбачають, що договір розірваний з причини неможливості учасника виконувати умови договору. Тобто замовник погодився розірвати договір про закупівлю, але зафіксував, що домовленість сторін спричинена відмовою учасника від виконання договору про закупівлю.
  2. Через невиконання / неналежне виконання договору учасником Замовник розриває договір в односторонньому випадку (звісно, за наявності такої можливості в договорі). У такому випадку порушення учасником договірних зобов’язань та відсутність заходів з його сторони для їх належного виконання можуть бути доказом його вини у розірванні договору про закупівлю. Замовник розриває договір про закупівлю в односторонньому порядку і повідомляє учасника про це із зазначенням дати, коли договір про закупівлю вважатиметься розірваним.
Саме після настання дати, з якої договір буде розірваний (за угодою сторін чи в односторонньому порядку) замовник може використати своє право і задовольнити нагальну потребу шляхом проведення закупівель одним з вищевказаних способів — або укласти прямий договір без застосування порядку спрощених закупівель, або провести переговорну процедуру.

Вдалих вам закупівель!