Щодо об’єктів критичної інфраструктури

Щодо об’єктів критичної інфраструктури

Питання: Чи може лікарня закупити бензин по «прямому» договору як об’єкт критичної інфраструктури?

Відповідь: Закон України «Про критичну інфраструктуру»: об’єкти критичної інфраструктури — об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Віднесення об’єктів до критичної інфраструктури здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Для цілей узгодження дій суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури формується Реєстр об’єктів критичної інфраструктури (далі — Реєстр).

З практичної точки зору Реєстр ще на стадії формування. Але поки що «нефункціонування» Реєстру не означає, що в Україні не ідентифіковані і не визначені об’єкти критичної інфраструктури.

Порядком віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури встановлено, що уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури (далі — уповноважений орган), — центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує формування та/або реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах.

Отже, замовник може отримати підтвердження використання такої підстави через письмовий запит до відповідного уповноваженого органу.