Щодо додаткової угоди на розірвання

Щодо додаткової угоди на розірвання

Питання: скажіть, будь ласка, обов’язково підписувати додаткову угоду на розірвання договору чи достатньо буде листа-повідомлення про розірвання, якщо така умова передбачена договором?

Відповідь: Згідно зі статтею 654 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту. Тобто розірвання договору про закупівлю відбувається у письмовій формі, якщо договором не встановлено інше; процедура одностороннього розірвання договору починається за ініціативою однієї із сторін у письмовому вигляді. Законодавство не містить загальних вимог щодо оформлення повідомлення про одностороннє розірвання договору про закупівлю / договору, порядку та строків його направлення. Згідно зі звичаями ділового обороту одностороннє розірвання договору про закупівлю / договору оформлюється у вигляді листа або повідомлення із зазначенням: реквізитів сторін, дати документа, вихідного номера, підстав, які викликали розірвання договору про закупівлю, дати або моменту, з якого договір про закупівлю / договір є розірваним, підпису уповноваженої особи. Повідомлення про одностороннє розірвання договору про закупівлю / договору вручається уповноваженій особі контрагента під підпис або надсилається поштою листом з описом вкладення.

Але звертаємо увагу, що в разі розірвання договору про закупівлю замовнику необхідно буде, відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону, розмістити звіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання. Але перед розміщенням такого звіту необхідно буде узгодити зобов’язання за договором. Частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, перелічених у цьому пункті.

Водночас згідно з пунктом 6 частини 1 статті 1 Закону договір про закупівлю — це господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Технічна реалізація електронної системи закупівель станом на початок липня 2022 року передбачає необхідність вибрати одну чи декілька підстав внесення змін, які передбачені виключно частиною 5 статті 41 Закону, та заповнити відповідні поля.  Рекомендуємо в цьому випадку ознайомитися зі статею «Застерігаємо: перед звітом про виконання договору про закупівлю варто оприлюднити заключну додаткову угоду про погодження зміни ціни».