Помилково акцептували: чи є вихід?

Помилково акцептували: чи є вихід?

Питання: У результаті проведення спрощеної закупівлі одного учасника визнано переможцем, але під час підписання договору були виявлені невідповідності цінової пропозиції і кошторисної документації. Відміна закупівлі проводиться шляхом оприлюднення протоколу і все, чи ми повинні дискваліфікувати переможця?

Відповідь: Порядок проведення спрощених закупівель врегульовано законодавцем у                 статті 14  ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). 

Ураховуючи те, що виявлення невідповідності відбулось у момент підписання договору (після оцінки та розгляду пропозиції замовником та визначення переможця), замовник відміняє спрощену закупівлю, керуючись пунктом 2 частини 17 статті 14 Закону «у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель», та протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення публікує на порталі повідомлення про відміну.   

Принагідно звертаємо увагу, що згідно з частиною першою статті 44 Закону за порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноважені особи, службові (посадові) особи замовників несуть відповідальність згідно із законами України.

У свою чергу, відповідно до частини двадцятої статті 14 Закону з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі в судовому порядку.