Щодо публікації додаткової угоди

Щодо публікації додаткової угоди

Питання: Підкажіть, будь ласка, чи потрібно публікувати додаткову угоду про зміну: 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, коли укладено договір по пункту підпункту 6 пункту 13 Особливостей (відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції). Дякую!

Відповідь: Вітаємо! У разі укладення договору про закупівлю відповідно до пункту 13 Особливостей замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 15, 17, 18 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

Отже, у разі укладення договору відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей замовник оприлюднює договір та всі додатки до нього в електронній системі. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору і, відповідно, також повинна бути оприлюднена в електронній системі. Детально це питання розглянули у статті «Щодо оприлюднення додаткових угод до договору про закупівлю, укладеного згідно з пунктом 13 Особливостей»

Запрошуємо на офлайн-навчання в м. Київ «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників», яке допоможе розібратися з актуальними питаннями в закупівлях.

Image

Image