Щодо вартості предмета закупівлі

Щодо вартості предмета закупівлі

Питання: Чи можна препарати, яких немає в каталозі, закупити по прямому договору до 100 тис., а решту препаратів — через Прозорро Маркет? Чи на ті препарати робити відкриті торги? Річна потреба по коду «фармацевтична продукція» становить 200 тис. на рік.

Відповідь: Вітаємо! Спосіб закупівлі замовник вибирає залежно від вартості предмета закупівлі. У разі понадпорогової вартості предмета закупівлі пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ № 1178 (далі — Особливості), передбачена можливість застосування електронного каталогу у разі закупівлі товарів. 

Для того щоб визначити вартість предмета закупівлі, орієнтуватися треба на заплановану вартість, а не на фактично використану. Спосіб закупівлі визначається залежно від вартості предмета закупівлі, враховуючи вимоги Особливостей, зокрема пунктів 10 та 11. Тобто якщо вартість предмета закупівлі, який заплановано придбати протягом року, зокрема товару, перевищує 100 тис. грн, замовник керується вимогами пункту 10, якщо вартість до 100 тис. грн, то закупівля здійснюється відповідно до пункту 11 Особливостей. 

У разі закупівлі товару понадпороговою вартістю замовник може вибрати проведення відкритих торгів або застосувати електронний каталог і провести ЗПП. Враховуючи, що річна потреба у вас перевищує поріг 100 тис., вам слід вибирати вищезгадані способи закупівлі.

Відповідно до пункту 11-1 Особливостей у разі, коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі, коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822, з урахуванням цих особливостей.

Отже, враховуючи вищевикладене, якщо замовником є заклад охорони здоров’я або структурний підрозділ з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій і здійснює закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, які є в переліку і вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі цим замовником здійснюються виключно через електронний каталог.

Рекомендуємо ознайомитися зі статтями «Пункт 11-1 Особливостей: як „сумувати“ закупівлі для здійснення запиту пропозиції постачальників» та «Порівняльна таблиця дев’ятнадцятих змін до Особливостей № 1178! Медичні закупівлі зазнають змін (upd)».

Запрошуємо на офлайн-навчання «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс». Це унікальний стаціонарний курс з публічних закупівель з використанням комп’ютерів, що дозволить слухачам практично поринути в процес проведення закупівель безпосередньо під час навчання.

image (1)

image (1)