Щодо закупівлі на 2023 рік

Щодо закупівлі на 2023 рік

Питання: Доброго дня! Чи можу я зараз оголошувати ВТ на потребу 2023 р. й укладати договір груднем 2022 р., якщо планую поставки не раніше січня 2023 р.? Як правильно зазначити дату, строк договору і строки поставки? Ми бюджетна установа. Чи не буде порушенням дія договору з 01.12.2022 по 31.12.2023?

Відповідь: Вітаю! Можливо укладати договір за результатами процедури закупівлі для потреб наступного бюджетного року до затвердження кошторису бюджетної установи.

Аналіз судової практики у справах про визнання недійсними договорів про закупівлю дає підстави казати про можливість використання такого механізму в діяльності бюджетних установ, але за умови відповідності змісту укладених договорів вимогам чинного бюджетного законодавства.

Так, у постанові Вищого господарського суду України від 28.04.2015 у справі № 916/3799/14 суд дійшов висновку, що через специфіку фінансування державних підприємств та органів місцевого самоврядування таким підприємствам та органам під час укладення договору про закупівлю необхідно обов’язково зважати на частину першу статті 23 Бюджетного кодексу України та передбачити умову виникнення платіжних зобов’язань виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування).

Як свідчить практика здійснення процедур публічних закупівель, у тому числі для потреб наступного бюджетного року, замовники переважно передбачають у договорах про закупівлю умови виникнення платіжних зобов’язань з посиланням на вимоги частини першої статті 23 та частини першої статті 48 Бюджетного кодексу України або навіть зазначають зміст цих положень Кодексу в тексті договору.

Однак, на нашу думку, такий спосіб викладу умов договору, укладеного до затвердження кошторису (встановлення бюджетного асигнування), не знімає проблеми його невідповідності вимогам бюджетного законодавства, оскільки за змістом пункту 7 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетне зобов’язання пов’язане не тільки й не стільки з виникненням платіжного зобов’язання за договором, скільки із самим фактом укладення договору, згідно з яким необхідно здійснити платежі, тобто з моментом виникнення відповідних зобов’язань сторін, які потрібно здійснювати протягом строку дії договору.

Слід зауважити, що, згідно з частиною першою статті 631 Цивільного кодексу України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Аналогічна за змістом норма передбачена частиною сьомою статті 180 Господарського кодексу України, згідно з якою строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору.

Виходячи з викладеного та зважаючи на зміст пункту 7 частини першої статті 2, а також вимоги статей 23 і 48 Бюджетного кодексу України, є доцільним передбачати в договорі про закупівлю для потреб наступного бюджетного року умову, згідно з якою початок строку дії договору в частині виникнення зобов’язань з придбання (замовлення) товарів (послуг), їх оплати, а також виникнення бюджетних зобов’язань визначатиметься не раніше дати встановлення замовнику відповідних бюджетних асигнувань на придбання товарів чи послуг, які становлять предмет закупівлі, тобто дати затвердження кошторису.

А також зверніть увагу, що у вас строк дії договору буде, наприклад, по 31.12.2023, а строк виконання зобов’язання,  наприклад, — «Строк надання послуг: з 15.01.2023 до 31.12.2023».

Більш детально про всі зміни маєте змогу дізнатись на дводенному підвищенні кваліфікації для замовників, що відбудеться 15 – 16.12.2022 о 10:00.