Щодо звіту про укладений договір без застосування електронних систем

Щодо звіту про укладений договір без застосування електронних систем

Питання: Електронна система автоматично формує звіт про договір про закупівлю на підставі всіх занесених замовником даних по завершенню закупівлі. Чи необхідно окремо формувати такий звіт і додавати його до цієї закупівлі, не беручи до уваги звіт, який формує електронна система?

Відповідь: Вітаємо! У разі, якщо ви здійснили укладення прямого договору відповідно до пункту 11 Особливостей поза електронною системою закупівель (закупівля, очікувана вартість якої менша, аніж вказані пороги), ви вносите інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднюєте відповідно до пункту 38 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в електронній системі закупівель інформацію про проведену закупівлю у формі звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

При цьому звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, повинен містити таку інформацію: 1) дату укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг); 2) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорію; 3) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; 5) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону; 6) назву предмета закупівлі; 7) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг; 8) ціну, зазначену в договорі про закупівлю/документі (документах), що підтверджує (підтверджують) придбання товару (товарів), робіт чи послуги (послуг), та строк виконання договору.

Враховуючи вищенаведене, звіт, сформований електронною системою, може вважатися підтвердженням оприлюднення замовником звіту про договір про закупівлю.

Рекомендуємо ознайомитися зі статтею «Звіт про укладений договір в публічних закупівлях».

Запрошуємо на офлайн-навчання «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс». Це унікальний стаціонарний курс з публічних закупівель з використанням комп’ютерів, що дозволить слухачам практично поринути в процес проведення закупівель безпосередньо під час навчання.